• Slika5a
  • Slika5b
  • Slika5c
  • Slika5d
  • Slika5e
  • Златна медаља за "Прву српску фабрику мрежа" из Великог Бечкерека за изложене властите производе на индустријко-занатској и пољопривредној изложби у Великом Бечкереку 1931. године
  • Диплома о изученом ужарском занату издата у Новом Бечеју 5. децембра 1850. године
  • Медицински приручник Хајнриха Ранцауа из 1753. године
  • Велики Бечкерек 1859.
  • Трг Слободе, Зрењанин - (некад и сад)

 arhivpark

О архиву


-Историјат


-Фондови

        * од изузетног значаја

        * од великог значаја

        * остали фондови


-Изложбе


-Издавачка делатност


-Грађанска читаоница


-Формулари и обрасци


-Нормативна акта


-Јавне набавке


-Контакт


 

1

depo

Историјски архив Зрењанин је установа културе од регионалног значаја која се бави заштитом, прикупљањем, сређивањем, обрадом и чувањем архивске грађе. Архив, такође, омогућује доступност архивских докумената у научно - истраживачке, приватноправне и јавноправне сврхе.

Зрењанински историјски архив је почео са радом 1. августа 1947. године, по одлуци Главног извршног одбора Народне скупштине аутономне покрајине Војводине, под именом Архивско средиште број 4 у Зрењанину. Територијална надлежност обухватала је град Зрењанин и срезове: Бегејски, Тамишки и Јашатомићки.

IZDVOJENO
 
arhiv70pano

Изложба

РИЗНИЦА НАШЕГ ПАМЋЕЊА
 аутор:
Филип Крчмар
 
   
katalog

Изложба

СРПСКA ПРAВOСЛAВНA ЦРКВA У ЗРEЊAНИНУ 1746-1946
 аутор:
Слободан Милин
 

 

Info 5

Obaveštenje 1

Kratak info

/ opis

Obaveštenje 2

 

Kratak info

/ opis

Obaveštenje 3

 

Kratak info

/ opis

Info 6

Obaveštenje 1

 

Obaveštenje 1

 

Kratak info

/ opis

Obaveštenje 2

 

Kratak info

/ opis

Obaveštenje 3

 

Kratak info

/ opis
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates