Фонд 054

Ф.54  ОПШТИНА МОДОШ (MÓDOS KÖZSÉG) – MÓDOS (ЈАША ТОМИЋ)

( ?-1918), 1899-1916

 

Основни подаци о фонду:

Количина архивске грађе: књ.3; к.1; 0.24 м.

Језик грађе: мађарски

Сређен

Информативна средства: сумарни инвентар инвентар са ширим подацима о фонду

Категоризација: /

Основне карактеристике садржаја грађе:

Записници са седница општинског представништва

Историјат ствараоца фонда:

Археолошка ископавања говоре да је насеље постојало давно, али први помен места среће се приликом скупљања папског десетка 1332-1337. године и у тим пореским списковима звало се Мадус. У дипломи будимског каптола 1338. године зове се Мод, а 1371.године помиње се као Мадош. За време владавине Турака није престало да постоји, а после ослобођења 1717. године, према попису, насеље је имало 50 кућа. По Мерсијевој мапи до 1781. године насеље је припадало државном ерару, а тада га је Загребачки каптол добио на поклон. Године 1783. српско становништво је пресељено на војну границу, а уместо њих насељавају се Немци. Крајем 19-ог и почетком 20-ог века било је насељено мешовитим становништвом (Мађари, Немци,Срби и Бугари). Било је среско место и имало је срески суд, две циглане, два парна млина, грађанску читаоницу, санаторијум за душевне болеснике, општу болницу и болницу за лечење трахома.

Општина је радила до 1918 године по Закону о уређењу општина из 1886. године.

Општина је радила до 1918 године по Закону о уређењу општина из 1886. године.

По овом Закону, тј његовом законском члану 22, општина је у границама закона самостално водила своје унутрашње послове, спроводила је наредбе владе и жупаније;   одлучивала је о свом унутрашњем пословању и доносила правилнике; своје одлуке и своје правилнике извршавала је преко својих органа; располагала је општинским иметком, разрезивала је и наплаћивала је општински порез; старала се о општинским путевима и о другим саобраћајним питањима; старала се о општинским школама и другим средњим заводима; решавала питања пољских чувара и питања ватрогасаца; вршила је сва  права и испуњавала све  дужности прописане законом за општине. Општина је вршила право самоуправе путем општинског представништва. Председник скупштине је кнез. Општинско поглаварство  спроводи наредбе виших управних власти и одлуке представништва, као и све послове које прописима донесу више власти. Њега чине: кнез, подкнез, најмање четири већника, благајник, општински бележник, сирочадски отац и општински, односно окружни лекар.

Историјат фонда:

Архивска грађа је преузета од Месне канцеларије  Јаша Томић 1968. године.

Степен сачуваности:

          Списи су фрагментарно сачувани

          Књиге су мањим делом сачуване

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates