Фонд 196

Ф.196  УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА – ЕЛЕМИР

(1945 – 1947), 1945 - 1946

 

Основни подаци о фонду:

Количина архивске грађе: књ. 5; к. 2; 0,36 м

Језик грађе: српски

Сређен

Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о фонду

Категоризација: /

Основне карактеристике садржаја грађе:

Извештаји о засејаним површинама; додела ствари колонистима; спискови покретне конфисковане имовине; платни спискови запослених.

Историјат ствараоца фонда:

Управа народних добара у Елемиру радила је на основу Одлуке о организацији управа народних добара на територији АП Војводине.

Укинута је Уредбом о укидању управа народних добара 1947.године.

Историјат фонда:

Архив нема података о времену преузимања овог фонда

Степен сачуваности:

Списи и књиге су малим делом сачувани

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates