Добродошли

Историјски архив
Зрењанин

Историјски архив Зрењанин је установа културе од регионалног значаја која се бави заштитом, прикупљањем, сређивањем, обрадом и чувањем архивске грађе.
Архив, такође, омогућује доступност архивских докумената у научно – истраживачке, приватноправне и јавноправне сврхе.

Претраживач културног наслеђа

Обједињени Портал за претрагу културног наслеђа Републике Србије на клик од Вас.

Поклони и откупи

Понудите нам на поклон или откуп стара документа, рукописе, фотографије, разгледнице, мапе, планове, плакате…
Затвори

Поклони и откупи

Ако поседујете документа, која су по било којем основу важна за историју свих пет општина средњег Баната и града Зрењанина, или сматрате да су битна за историју струке којом се Ви бавите, постаните и Ви дародавац Историјског архива Зрењанин!

Понудите нам на поклон или откуп стара документа, рукописе, фотографије, разгледнице, мапе, планове, плакате… Не допустите да културна добра пропадну или нестану.